TECHNO er et performativt og installatorisk lydværk, der består af en række skulpturelle
lydkilder. Værket kan udover at fungere som en lydskulptur i flere dele aktiveres
performativt via, og med kendskab til, et af kunstneren special-udviklet, brugervenligt
software. Kunstneren aktiverer værket i dialog med et teoretisk felt, hvor
musikinstrumenter og protesers funktion i første omgang forstås som forlængelser af
kroppen. På den måde er værket som redskab en sammensmeltning mellem krop og
intelligens. Konceptuelt befinder værket sig i et tværdisciplinært område mellem kunst,
musik og instrumentbygning. Inspireret af science fiction og datidens ideer om fremtiden,
arbejder værket med ideen om en alternativ musikteknologi. Science Fiction bruges ofte
som en metafor eller profeti for alternative virkeligheder, ligesom datidens teknologi og
især datidens fantasier om hvad fremtidens teknologi ville muliggøre, kan ses om en måde
at italesætte nutidens og den nære fremtids teknologi og de samfundsmæssige
betingelser for teknologiens videreudvikling.​

Støttet af Statens Kunstfond og Statens Værksteder for Kunst.
VEGA Oktober 2019.